Search business center in all of Global Site

arrow_drop_up

Business center for rent on Flöjelbergsgatan 20 C, Mölndal, 431 37 Gothenburg

Get more information
I accept MatchOffices terms
info
What are your personal data used for?
Order form shadow
Book showcase
Book showcaseclose
event
I accept MatchOffices terms
Order form shadow
Send message
Send messageclose
I accept MatchOffices terms
Order form shadow
Address(View on map):
Flöjelbergsgatan 20 C, Mölndal
431 37 Gothenburg
Area
10 - 30 m²
ParkingCafeteria
Company SignAlarm System
Air-ConditioningStorage
Cleaning ServicesHigh Speed Internet
24 Hour AccessFax Service
Meeting RoomsKitchenette/Café area

Mölndal, Flöjelbergsgatan

Till detta kontorshotell flyttar du snabbt och enkelt. Här erbjuds kontorsrum mellan 10-20 kvm vilket motsvarar 20-30 kvm traditionellt. Gemensamma faciliteter som lunchrum och konferens- och mötesrum delas med övriga hyresgäster. Internetuppkoppling ingår i hyran och du har tillgång till nätverksskrivare och kaffemaskiner med färskmalet kaffe. Det är enkelt att flytta in och kontoren går att få möblerade eller omöblerade. Med en kort bindningstid kan företaget även snabbt och enkelt anpassa sin kontorslösning efter behov. Att sitta på detta kontorshotell skapar en naturlig grund för att bygga relationer och utöka sitt affärsnätverk. Det ska det vara rolig att gå till jobbet och vi hoppas att genom ett familjärt klimat inte bara skapa trygghet utan även främja företagsanda och kreativitet. Här finns en härlig blandning av företag och du får det sociala och stöttande från kollegor utan att arbeta i samma företag.

Med ett tillgängligt och centralt läge i Krokslätt ligger detta kontorshotell utanför vägtullar men samtidigt mindre än 10 minuter från City. Utanför fastigheten finns både bussar och spårvagn lättillgängligt och närheten till E6/E20 gör det enkelt för bilburna att ta sig hit. Här finns det gratis parkering runt fastigheten för dig och dina besökare. I närområdet finns ett stort serviceutbud. På en kort promenad nås bland annat Krokslätts Fabriker, ICA Maxi, ett bra utbud av lunchrestauranger och olika gym. Här sitter du i ett spännande och expansivt område med närhet till Göteborgs hela utbud.

Mölndal, Flöjelbergsgatan

This Business Center is an easy and quick solution to rent an office. The Business Center offer offices between 10-20 square meters which are equivalent to 20-30 sqm traditionally. Common facilities such as kitchens, conference and meeting rooms are shared with other tenants. Internet access is included in the rent and you have access to a network printer and coffee machines with fresh ground coffee. It's easy to move in and the offices are available furnished or unfurnished. With a short leasing period, it’s easy to customize your office solution as needed. To have your office at this Business Center creates a natural foundation for building relationships and expand your business network. It should be easy to go to work and a familiar climate not only provides security but also promote entrepreneurship and creativity. There is a great mix in business and you will get the social and supportive feeling of colleagues without working in the same company.

With an accessible and central location in Krokslätt the Business Center is located outside tolls, but less than 10 minutes from the Gothenburg City. Outside the property there are both buses and trams and the accessibility to E6/E20 makes it easy for cars to get here. There is free parking around the property for you and your visitors. The surrounding area has a wide range of services. On a short walk you have Krokslätts Fabriker, ICA Maxi, a good selection of lunch restaurants and gyms. At this location you will sit in an exciting and expanding area close to Gothenburg's entire selection.
email
Interested? Get free information on this property

You can get free information on this property via e-mail without any obligations. You will get the providers contact information within a few minutes. Click on the button below and fill out the contact form.

Location

Similar business centers